ექსპედიცია

ექსპედიცია

Friday, July 22, 2016

ირაკლი (კაკი) წერეთელიირაკლი წერეთელი - მარქსისტული იდეოლოგიის მსხვერპლი

Tuesday, July 5, 2016

თამარის ციხე - მე-12 ს., შუახევი, აჭარაბრძოლა აჭარისთვისიროდიონ ევდოშვილი
იროდიონ ევდოშვილის ცხოვრების რომელ ეპიზოდს მალავდა საბჭოთა ცენზურა