ექსპედიცია

ექსპედიცია

Friday, July 22, 2016

ირაკლი (კაკი) წერეთელი



ირაკლი წერეთელი - მარქსისტული იდეოლოგიის მსხვერპლი









Tuesday, July 5, 2016

თამარის ციხე - მე-12 ს., შუახევი, აჭარა



ბრძოლა აჭარისთვის







იროდიონ ევდოშვილი




იროდიონ ევდოშვილის ცხოვრების რომელ ეპიზოდს მალავდა საბჭოთა ცენზურა